Maria no Caminho de Santiago/Virgen de la leche - Igreja de San Payo antealtares - Santiago de Compostela

Retornar | Inicial | Avançar